Wat zijn evenementenverkeersregelaars?

Wat zijn evenementenverkeersregelaars en wat zijn hun bevoegdheden?

In het verkeer zijn er verschillende personen die een rol van betekenis kunnen hebben met het dirigeren van het verkeer. Een verkeersagent, een verkeersbrigadier en een verkeersregelaar hebben ieder andere functies en bevoegdheden. Daarnaast wordt er expliciet onderscheid gemaakt tussen evenementenverkeersregelaars en professionele verkeersregelaars.

Evenementenregelaars zijn over het algemeen vrijwilligers. Dit zijn personen die het regelen van verkeer niet tot hun beroep hebben gemaakt, maar op vrijwillige basis helpen met deze taak bij evenementen. U kunt denken aan verkeersregelaars bij evenementen als een fietstocht, een hardloopwedstrijd of een avondvierdaagse.

Evenementen verkeersregelaars hebben een aanwijzing van de gemeente nodig

Een evenementenverkeersregelaar kan niet zo maar worden ingezet en beginnen met het geven van tekens. Hiervoor moet eerst een aanwijzing van de gemeente verkregen worden. De gemeente kan een aanwijzing per evenement of voor een bepaalde periode verstrekken.

Voor het verstrekken van een aanwijzing stelt de gemeente de volgende eisen:

  • De evenementenverkeersregelaar is minimaal 16 jaar oud (in het geval van beperkte taken) of minimaal 18 jaar oud (voor meer bevoegdheden).
  • De evenementenverkeersregelaar moet een speciale e-learning cursus gevolgd hebben en het examen met succes afronden.
  • De organisator van het evenement moet verzekerd zijn voor het inzet van een evenementenverkeersregelaar.
  • De organisator van het evenement moet een vergunning hebben voor het evenement waar de evenementenverkeersregelaar ingezet moet worden.

Welke bevoegdheden hebben evenementen verkeersregelaars?

Het is belangrijk om te realiseren dat evenementenverkeersregelaars beperkte bevoegdheden hebben. Deze verkeersregelaars hebben geen professionele opleiding achter de rug en kunnen niet overal ingezet worden. Hieronder vindt u een aantal feiten omtrent evenementenverkeersregelaars op een rij:

  • Evenementen verkeersregelaars mogen enkel tijdens evenementen waar zij een aanwijzing voor hebben verkeer regelen.
  • Evenementenverkeersregelaars mogen enkel aanwijzingen geven.
  • Evenementenverkeersregelaars werken altijd onder leiding van de politie.
  • Evenementen verkeersregelaars zijn te herkennen aan een oranje hesje.
  • Evenementenverkeersregelaars moeten voor ieder evenement opnieuw een e-learning cursus volgen.