Verkeersregelaars binnen de participatiewet

verkeersregelaar-participatiewet_3Door de samenwerking tussen StapIn Personeel en Traffiq Verkeersregelaars enerzijds en diverse overheden anderzijds, kunnen wij veel voor u betekenen binnen de Participatiewet.

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Het wetsvoorstel geeft vorm aan afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014. De maatregelen zijn op 3 februari 2014 aangepast nadat daarover afspraken waren gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP.

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid.

UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%.  Voor Jonggehandicapten met arbeidsvermogen  die zich na 1 januari 2015 melden, kunnen niet meer naar het UWV voor inkomensondersteuning, maar zijn aanwezen op de gemeente.

Graag informeren wij u uitgebreid wat wij in dit kader voor u kunnen betekenen. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.