Verkeersregelaars Nederland – zoeken naar een speld in een hooiberg?

Verkeersregelaars Nederland – zoeken naar een speld in een hooiberg?

Onder andere voor het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de grote instroom van bezoekers per auto goed begeleid worden. Gecertificeerde verkeersregelaars Nederland bieden de oplossing. Zij beschikken over de kennis en de papieren om het verkeer op een georganiseerde manier te begeleiden.

Zolang de verkeersregelaars van een evenement zich niet met het verkeer op de weg bemoeien, hoeven zij niet voorzien te zijn van een speciale vergunning om aan de slag te kunnen. Dit houdt in dat vrijwilligers die een opleiding tot verkeersregelaar hebben gevolgd ook in gezet kunnen worden.

Verkeersregelaars Nederland – Afname vrijwilligers door nieuw examen

verkeersregelaars NederlandOf organisatoren van evenementen in de toekomst gebruik kunnen maken van de diensten van vrijwillige verkeersregelaars, is echter nog maar de vraag. Volgens vrijwilligersorganisaties neemt het animo onder de vrijwilligers om een examen af te leggen af.

Het grote struikelblok is het nieuwe examen wat de vrijwilligers moeten afleggen. Het aantal te beantwoorden vragen is flink toegenomen. Ook moeten de studenten meer stof beheersen.

Bert Brouwer, secretaris van de Stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe (SVMD) legt de vinger op de zere plek. ,,Veel vragen gaan aanzienlijk verder dan de functie en beperkte bevoegdheden van onze vrijwilligers”. Het succesvol afronden van de cursus neemt nu aanzienlijk meer tijd in.

De cursus is ook veel theoretischer geworden. Hierdoor mist het een aansluiting op de praktijk. Veel vrijwilligers zijn niet academisch opgeleid en staan liever buiten dan dat zij met de neus in de boeken zitten.

Politie en Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) geven echter aan dat het vorige verplichte e-learning programma niet toereikend was en het nieuwe curriculum beter aansluit op de verwachtingen van de gebruiker.

Verkeersregelaars Nederland – Betaalde diensten bieden de uitkomst

Gelukkig voor organisatoren van evenementen bieden betaalde diensten een uitkomst. Daar zijn er tegenwoordig namelijk steeds meer van. Een professionele verkeersregelaar inhuren kan vandaag de dag zelfs via het internet.